รับซื้อเพชร
โทร 081-274-7506
  • th
  • รับซื้อเครื่องประดับเพชร
  • รับซื้อเครื่องประดับเพชร

รับซื้อเครื่องประดับเพชร


 

รับซื้อเครื่องประดับเพชร

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเพชร

เพชรแท้เพชรเทียมดูอย่างไร

ในยุคสมัยที่ทันสมัยแบบนี้ การที่จะมีการลอกเลียนแบบนั้นเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่าย เพราะเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท การเลียนแบบ การโคนนิ่ง การทำเหมือนก็เลยไม่ใช่ปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาให้ดีๆ โดยจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
ในการรับซื้อเพชรก็เช่นกันก็จะต้องมีการพิจารณา จากหลายปัจจัย เพราะเพชรแท้นั้นจะเป็นอัญมณีที่มาจากธรรมชาติ คือเกิดขึ้นจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์จนเกิดเป็นหินแร่ตามธรรมชาติ และถูกนำมาเจียระไน เพื่อให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้น เพชรแท้จึงเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด ส่วนเพชรเทียมนั้น จะเป็นการที่นำเอาสารที่มีคุณสมบัติคล้ายเพชรจริงมาหลอมเหลวให้เสมือนเพชรจริง และนำมาขายให้กับผู้คนที่หลงเชื่อ ได้ซื้อกันทั่วไป 
หลักการรับซื้อเพชรแท้หรือเพชรเทียมที่เราสามารถที่จะตรวจสอบเองได้ คือ ทดสอบด้วยการชั่งน้ำหนักเพราะเพชรแท้นั้น จะมีน้ำหนักที่เบากว่าเพชรเทียม เนื่องจากว่ามีกรรมวิธีการผลิตที่มากกว่าต้องประสมสารเคมีหลายตัว จึงทำให้น้ำหนักมากกว่าเพชรจริงเป็น 2 เท่า ดังนั้นรับซื้อเพชรจึงต้องมีการชั่งทุกครั้ง  ทดสอบด้วยวิธีทางธรรมชาติ โดยการใช้แสงแดด เพราะแสงแดดจะให้แสงที่จ้า ร้อนแรง เมื่อเพชรนั้นได้โดนแสงแดดแล้วก็จะมีการตกกระทบและเปล่งแสงออกมา เพชรแท้นั้นจะเปล่งแสงสีฟ้า ส่วนเพชรปลอมจะเปล่งเป็นแสงสีอื่น ต่อไปคือวิธีการที่ง่ายที่สุด คือการด้วยสายตาของเราเอง คือการสังเกตลักษณะภายนอกของเพชร คือการนำเพชรไปวางบนกระดาษที่มีตัวหนังสือ เพราะเพชรจะมีการสะท้อนแสง หากเป็นเพชรจริง จะไม่มีการสะท้อนของตัวหนังสือ แต่ถ้าเป็นเพชรปลอม จะมองเห็นตัวหนังสืออย่างชัดเจน ทำให้การรับซื้อเพชรเป็นเรื่องที่ง่ายต่อการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อีกวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีทดสอบแบบธรรมชาติ คือการพ่นด้วยไอน้ำ ซึ่งหากเป็นเพชรจริงแล้วจะไม่มีไอน้ำเกาะอยู่เลยแต่ถ้ามีไอน้ำติดอยู่แสดงว่าเ