รับซื้อเพชร
โทร 081-274-7506
  • th
  • รับซื้อเครื่องประดับเพชร
  • รับซื้อเครื่องประดับเพชร

รับซื้อเครื่องประดับเพชร


 

รับซื้อเครื่องประดับเพชร

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเพชร

เพชรแท้เพชรเทียมดูอย่างไร

ในยุคสมัยที่ทันสมัยแบบนี้ การที่จะมีการลอกเลียนแบบนั้นเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่าย เพราะเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท การเลียนแบบ การโคนนิ่ง การทำเหมือนก็เลยไม่ใช่ปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาให้ดีๆ โดยจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
ในการรับซื้อเพชรก็เช่นกันก็จะต้องมีการพิจารณา จากหลายปัจจัย เพราะเพชรแท้นั้นจะเป็นอัญมณีที่มาจากธรรมชาติ คือเกิดขึ้นจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์จนเกิดเป็นหินแร่ตามธรรมชาติ และถูกนำมาเจียระไน เพื่อให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้น เพชรแท้จึงเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด ส่วนเพชรเทียมนั้น จะเป็นการที่นำเอาสารที่มีคุณสมบัติคล้ายเพชรจริงมาหลอมเหลวให้เสมือนเพชรจริง และนำมาขายใ